ADVERTENCIA DE CONFIDENCIALIDAD

HomeADVERTENCIA DE CONFIDENCIALIDAD

 

ADVERTÈNCIA DE CONFIDENCIALITAT

Aquest missatge i els documents que, en el seu cas, porti annexats, va dirigit exclusivament al seu(s) destinatari(s) i pot contenir informació privilegiada i confidencial. L’accés a aquesta informació per altres persones diferents a les designades no està autoritzat. Si vostè no es el destinatari indicat, queda notificat que l’ús, divulgació i/o còpia sense autorització està prohibida en virtut de la legislació vigent. Si ha rebut aquest missatge per error, per favor li preguem que ho comuniqui immediatament al remitent via fax o e-mail i procedeixi a la seva destrucció.

D’acord amb la Llei 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, les dades contingudes en aquest document estan protegits amb les normes de seguretat que dicta la citada Llei. URBIOTICA tractarà les dades amb confidencialitat i només amb la finalitat de gestionar la vinculació que vostè manté amb  URBIOTICA i per remetre-li informació relacionada amb URBIOTICA. Vostè pot sol·licitar en qualsevol moment l’accés a les seves dades personals, així com a la seva rectificació i cancel·lació, per la qual cosa haurà de dirigir-se  a URBIOTICA  per escrit ac/ Jordi Girona 29, Parc UPC, Edifici Nexus II, 08034 Barcelona o per mail a: info[@]urbiotica.com

 

ADVERTENCIA DE CONFIDENCIALIDAD

Este mensaje y los documentos que, en su caso, lleve anexos, se dirige exclusivamente a su(s) destinatario(s) y puede contener información privilegiada o confidencial. El acceso a esta información por otras personas distintas a las designadas no está autorizado. Si Vd. no es el destinatario indicado, queda notificado que la utilización, divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, por favor le rogamos que lo comunique inmediatamente al remitente vía e-mail y proceda a su destrucción.

De acuerdo con la Ley 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal, los datos contenidos en este documento están protegidos con las normas de seguridad que dicta la citada Ley. URBIOTICA tratará los datos con confidencialidad y sólo con el fin de gestionar la vinculación que usted mantiene con URBIOTICA y para remitirle información relacionada con URBIOTICA. Usted puede solicitar en cualquier momento el acceso a sus datos personales, así como a su rectificación y  cancelación, para ello deberá dirigirse deberá dirigirse a URBIOTICA, por escrito a  c/ Jordi Girona 29, Parc UPC, Edificio Nexus II,08034 Barcelona o por mail a: info[@]urbiotica.com

 

CONFIDENTIALITY WARNING

This message and documents, if any, carry attachments, is intended solely for the _ recipient (s) and may contain privileged or confidential information. Access to this information by persons other than those intended is unauthorized. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any use, disclosure and / or unauthorized copying is prohibited by law. If you have received this email in error, please please immediately notify the sender via fax or e-mail and delete it.

According to the established Organic Law 15/1999, of 13 December, of Personal Data Protection (LOPD, for its Spanish abbreviation), in this notice  URBIOTICA informs you  that any personal data contained in this document is processed and incorporated in the corresponding filing system which is registered by URBIOTICA and is protected with the legal safety standards. URBIOTICA treats the information as confidential and only for the purpose of managing the relationship the user has with URBIOTICA and to send information related to URBIOTICA. Hereby URBIOTICA informs users of their right at any time to access, rectify, cancel and oppose to their personal data, under the aforementioned regulation, by sending a written request to URBIOTICA.: c/ Jordi Girona 29, Parc UPC, Edificio Nexus II,08034 Barcelona orby e-mail to : info[@]urbiotica.com

 

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies